Aktėvystė

Edukacinės veiklos suaugusiems

Visą rudenį aktyvūs gyventojai turėjo galimybę dalyvauti nemokamose veiklose “Saviraiška per kūrybą ir meną”, kurios finansuotos iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos, ir kurias vedė lektorė Agnė Landžiūtė.
Veiklos organizuotos taip, kad jose galėtų dalyvauti dalyviai neturintys specialių meninių gebėjimų. Veiklų įgyvendinimo metu akcentuotas pats procesas, spontaniška kūryba, suteikianti plačias galimybes tyrinėti, atrasti, išreikšti save, savo jausmus, emocijas ir lavinanti kūrybines galias bei gebėjimus.
Užsiėmimų metu dalyviai pažino bei išbandė įvairias meno raiškos priemones, būdus ir metodus; lavino vaizduotę, ugdė estetinę patirtį, vaizduojamosios veiklos įgūdžius bei kūrybinius gebėjimus; eksperimentavo įvairiomis technikomis, turėjo galimybę išreikšti save, savo jausmus, emocijas bei reflektuoti...

Skip to content