Aktėvystė

Projektai

  • 2017 m. įgyvendintas ES projektas pagal Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos 03.01 programą “Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas” priemonės projektas “Šeima šeimai”.
  • 2019 m. įgyvendinamas ES projektas “Jaunimo verslumo inkubatorius” pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės VPS priemonę „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-9.
  • 2019 m. organizuotos Šeimų klubo veiklos, įgyvendinant ES projektą “Elektrėnų bendruomeniniai šeimos namai”.

    Reguliariai įgyvendinami projektai finansuojami Elektrėnų savivaldybės rėmimo programų, organizuojami įvairių tematikų mokymai tėvams bei jaunimui.

Skip to content